Takie tam.

Edit me

Edytor obsługuje jeden format obrazka: .png.

Obrazki na dysku będą używane do:

 • Ustawiania wyglądu dla invariantu sprite’a (czyli po prostu sprite’om na scenie).
 • Ustawiania wyglądu dla invariantu polygon’a (czyli po prostu nieregularnym obiektom na scenie).
 • Ustawiania wyglądu dla elementów GUI, np. ikonek spelli, perków, pasków życia, many i świadomości.
 • Składania klatek animacji. Animacje zaś będą używane do:
  • Stawiania animacji na scenie - a jakże!
  • Przypisywaniu ich bardziej skomplikowanym obiektom w różnych miejscach, jak np. gracz.
  • Definiowaniu efektów cząsteczkowych - cząsteczki też mogą być (i niektóre testowe już są) animacjami.

Lokacja plików

Każdy projekt będzie czerpał pliki obrazków z dokładnie dwóch folderów (i wszystkich ich podfolderów):

 • hypersomnia/official/gfx - oficjalny, “kanoniczny” zbiór grafik. Szczegóły:
  • Wbudowane sceny testowe mają wrzucone obrazki tylko z tego folderu.
  • W fazie MMO znajdą się tam wszystkie obrazki dla oficjalnego serwera.
  • W fazie fabularnej znajdą się tam wszystkie obrazki potrzebne fabule.
  • Wiele społecznościowych map będzie mogło korzystać z grafik z tego folderu - i nie będą musiały trzymać swoich duplikatów.
   • Będą na tyle dobre że ludzie chętnie będą je brali!
 • Sciezka/Do/Projektu/NazwaProjektu/gfx - zbiór grafik specyficznych dla tego projektu.

Podfoldery znajdujące się w powyższych dwóch folderach mogą być zorganizowane już dowolnie.

Z dźwiękami będziemy mieli ten sam schemat, tylko że zamiast folderu gfx będziemy mieli folder sfx.

W edytorze

Pomysł jest taki. Gdziekolwiek w edytorze będziemy mieli do wyboru obrazek, będziemy mieli takie oto combo:

Będzie to miniaturkowy hierarchiczny widok na strukturę obu folderów: oficjalnego i specyficznego dla projektu.

 • To combo zawsze będzie aktualne z tym co obecnie jest na dysku.
 • Obecny obrazek zawsze będzie podświetlony na niebiesko.
 • Zamknięte combo zawsze będzie miało napis formatu nazwa_pliku.png (sciezka/do/pliku).
 • Otwarte elementy drzewa będą zapamiętane (ImGui to ogarnia z buta).
  • Dodatkowo zawsze po otwarciu comba będziemy rozwijać te foldery w których jest obecnie wybrany plik - aby natychmiast był widoczny.

Okno “Images”

Dodatkowo wprowadzone zostanie okno nazwane “Images”:

 • Będzie można tam przeglądać wszystkie śledzone obrazki.
  Domyślnie, pojawią się tam wyłącznie te obrazki które są gdzieś używane w edytorze.
  Śledzony obrazek to taki obrazek który był kiedyś wybrany przez użytkownika dla jakiejś własności w edytorze i nie został manualnie “zapomniany” z projektu.
  Nieużywany obrazek to taki śledzony obrazek, który już nie jest kompletnie nigdzie ustawiony, i nigdy nie zostanie użyty przez grę.
  • Będzie checkbox do pokazania nieużywanych obrazków (domyślnie off).
   • Po zaznaczeniu go, nieużywane obrazki pojawią się w osobnej rubryce.
   • Nieużywane obrazki, w przeciwieństwie do gdzieś używanych, będzie można “Zapomnieć”.
    • Oznacza to tylko tyle:
     • Wcześniej ustawione parametry neon map dla tego obrazka zostaną zresetowane.
     • Ten obrazek nie będzie już się pokazywał w rubryce z nieużywanymi obrazkami.
   • Mimo że ścieżki i parametry nieużywanych obrazków są zapisane w plikach projektu…
    • …gra będzie wrzucała do atlasu tylko te obrazki które są na scenie!
  • (Opcjonalnie) można sprawić aby edytor pokazywał szczegóły gdzie obrazki są używane - bo i tak musimy sprawdzić gdzie jest, żeby zdecydować że nie jest używany nigdzie!
   • Np. przez jakie sprity albo efekty cząsteczkowe używany jest obrazek.
 • Jeśli obrazek zacznie być używany, użytkownik ustawi mu jakieś parametry, a potem przestanie być używany…
  • …to zniknie z domyślnego widoku w Images,
   • ale jak się go jeszcze raz zacznie używać to wcześniej ustawione parametry (np. neon map) powrócą na miejsce!
 • Jeśli z dysku zniknie obrazek który jest śledzony przez projekt, to:
  • Jeśli jest gdzieś używany…
   • Po następnym otworzeniu okienka “Images” pojawi się on w rubryce “Missing”, która będzie wyświetlona oddzielnie nad resztą obrazków.
   • W grze w miejscu tekstury pojawi się glitch, ale wszystko będzie się dało dalej normalnie robić.
  • Jeśli nie jest nigdzie używany…
   • Tak samo pojawi się w “Images”, ale w rubryce “Missing (unused)”, i tylko jeśli checkbox na pokazywanie nieużywanych obrazków jest zaznaczony.
  • W obu przypadkach będzie można przekierować ścieżkę na istniejącą, normalnie wybierając obrazek z dysku tak samo jakbyśmy normalnie wybierali obrazek dla jakiejś właściwości.
  • W przypadku masowych przenosin, przyda się przycisk “Fix paths manually”. Po wciśnięciu pojawi się popup z textboxem:

    Please modify the contents of this textbox so that the paths point to existing files.
   
    [tu zaczyna się textbox]
    walls/1/corner.png
    walls/1/edge.png
    walls/1/corner_fancy.png
       
    [OK]
   

   który prosi abyś skopiował to, zmienił manualnie ścieżki do plików których edytor nie odnalazł na dysku i przekleił z powrotem do textboxa po czym wcisnął OK.

 • W tym oknie będą dodatkowe opcje customizacji:
  • Np. tutaj będzie można ustawiać różne parametry obrazkom które będą zapisane w mapie.
   • Parametry dla generacji neon mapy.
   • Customowa ścieżka dla własnoręcznie namalowanej neon mapy (gdyby algorytm nie dawał satysfakcjonującego efektu).
   • Czy wygenerować desaturację (np. dla spelli do których nie ma wystarczająco many).
  • Zmiany będą natychmiast miały efekt.
   • Prawdopodobnie trzeba będzie sklepać asynchroniczną generację atlasu żeby się dało po ludzku manipulować parametry neon map.
  • (Opcjonalnie) można zaimplementować drag&drop który pozwoli na skopiowanie całych własności neon map obrazka do drugiego (sporo może obrazków może mieć takie same parametry)

Animacje

Dla pojedynczej animacji, widoczne w edytorze będą następujące informacje:

 • Lista klatek. Klatka zawiera:
  • Obrazek do wyświetlenia.
  • Czas trwania klatki w milisekundach.
  • (Opcjonalnie) efekt który ma zostać odegrany gdy nastąpi kolej tej klatki.
   • Np. efekt dźwiękowy i cząsteczkowy.
    • Możliwe że z offsetem, np. (x, y) o które należy przesunąć start cząsteczek żeby zgadzały się z tym gdzie pada but.
 • Nazwa animacji. ZAWSZE będzie tworzona z nazwy plików z klatkami.
 • Nazwa własna animacji. Do zmiany w edytorze.
  • Domyślnie nazwa pierwszej klatki + dopisek “animation”.
   • Np. zbiór plików zaczynających się od ustrojstwo_1_20ms.png, dostajemy “Ustrojstwo animation”.

Okno “Animations”

Okno z widokiem na wszystkie animacje używane w projekcie.

 • Można stąd edytować właściwości animacji.
 • Można je usuwać, ale tylko jeśli nigdzie w grze nie jest używana ta animacja.
  • Najpierw trzeba będzie usunąć manualnie wszystkie byty (lub flavoury) które z niej korzystają, żeby nie było zaskoczenia.

Automatyczny import

Doszliśmy do wniosku że warto byłoby aby, mając zbiór plików rodzaju:

ustrojstwo_1_20ms.png
ustrojstwo_2_20ms.png
ustrojstwo_3_20ms.png

można było go automatycznie zaimportować do edytora jako animacja. Będzie to możliwe z tego samego okna.

 • Rozwijalne drzewo nazwane “Import” pod którym znowu jest cała hierarchia wszystkich obrazków na dysku.
  • Edytor wykryje, że kilka nazw ma ten sam pattern z numerami klatek i długościami w milisekundach.
   • Wtedy zwinie taką listę w jeden element obok którego pojawi się przycisk “Import”